Praktisch

Praktische mededelingen

  • Beroepsrekening bij ING: IBAN BE40 6301 9123 5963
  • Derdenrekening bij ING: IBAN BE63 6304 2204 1908
  • KBO | BTW BE 0 812.582.955: Ondernemingsloket bij Zenito

 Wettelijk verplichte mededelingen

  • Het kantoor beoefent geen multidisciplinaire activiteit en behoort niet tot een multidisciplinair partnerschap.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via collectieve polis balie Gent bij Amlin Europe NV [Koning Albert II-laan 9 in 1210 Brussel] met dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. De poliskopij is op aanvraag te verkrijgen. Contactgegevens voor infovragen en klachten vindt u hieronder.
  • Reglementen inzake deontologie: zie balie-gent.be en de Orde van Vlaamse balies. Het kantoor is niet onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  • Beroepsorganisatie: Orde van Vlaamse balies
  • privacycommission.be