Privacybeleid

De persoonsgegevens die door de gebruiker van de website http://www.advocaatdekeyser.be worden verstrekt aan advocaat De Keyser kunnen worden opgenomen in het cliëntenbestand van het advocatenkantoor.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op kosteloze verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld als dit niet strookt met de doeleinden van het advocatenkantoor.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Ja, u kan uw data opvragen. U kan uw gegevens ook verbeteren en aanpassen. En u kan aangeven dat u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens wil intrekken (het zogenaamde ‘recht van bezwaar’) of alle gegevens wenst te verwijderen.

Wat met cookies, javascript, web beacons en andere technologieën?

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt advocaat De Keyser mogelijk cookies op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie. Ze maken uw webbezoek comfortabel. Zo past de website zich aan uw computer en browser aan.
Daarnaast laten cookies het advocatenkantoor ook toe om geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen zodat het advocatenkantoor de website verder kunnen optimaliseren en een algemeen profiel kunnen opmaken van bezoekers van de website.

Advocaat De Keyser maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder (maar niet beperkt tot) WordPress en Google. Deze bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). Advocaat De Keyser kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor uw privacy en voor de Belgische en Europese privacyregels.

Advocaat De Keyser gebruikt deze gegevens voor rapportages, administratieve doeleinden en om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het gebruik van de middelen van Advocaat De Keyser, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten.

U kunt het gebruik van cookies met het aanpassen van de browserinstellingen weigeren. U zult in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

Ik vind dat u mijn gegevens foutief verwerkt, kan ik ergens een klacht indienen?

In eerste instantie wordt u verzocht om hierover onmiddellijk contact met advocaat De Keyser op te nemen, zodat hij uw klacht kan onderzoeken. Dat kan op info@advocaatdekeyser.be.
Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

Privacybeleid, download als PDF